Manipulace těžkými břemeny z pohledu historie

Již před mnoha tisíci lety se lidí zabývali přemisťování těžkých předmětů. Především to byl stavební materiál, který bylo nutno dopravit z místa vytěžení na místo použití, na místo stavby. Pro přepravu se používaly nejrůznější plošiny a povozy nebo se náklad pouze posouval po zemi nebo kulatinách tažený zvířaty či lidmi. Často větší problém, než dopravit náklad z jednoho místa na druhé, však bylo ho v cílovém prostoru správně umístit, například v případě stavby pyramidy mnohdy až do výšky několika desítek metrů. Jeřábnické práce se v dávné historii prováděly za pomocí nakloněné roviny, páky, kladky a dalších jednoduchých, přesto však geniálně účinných zařízení.

Manipulace těžkými břemeny dnes

Dnes jsou jeřábnické práce prováděny za pomocí nejmodernější techniky, přemisťované břemena mohou mít až několik desítek nebo i stovek tun a specializovaná firma dokáže břemeno osadit na jeho místo s přesností na milimetry. Přesto se dnes tiše skláníme v úctě před stavbami našich předků, kteří dokázali za použití pouze jednoduchých pomůcek vytvořit ohromná díla.