Administrativě třikrát hurá

Ne, opravdu to není jednoduché podat si žádost o finanční částku ze strukturálních fondů, následně se stát příjemcem evropské dotace a nakonec úspěšně dovést projekt k samému závěru s povinnou publicitou a následnou udržitelností, například v období pěti let. Máte dost času? Ne jedno, nebo dvě odpoledne. Ale dost času, řekněme několik měsíců? Nevíte, na co? Přece na vypracování projektového záměru, který je nejdůležitější součástí projektové žádosti! A v podstatě všeho ostatního, s čím žádost souvisí. Vaším nerozlučným přítelem se na několik let stane totiž administrativa.

Přesto to může být jinak

Ovšem Vy můžete mít pod čepicí a spoustu času ušetřit. A to se stejným, a určitě s kvalitnějším výsledkem. Zpracování žádosti můžete totiž přenechat profesionálům, kteří mají v tomto směru nejen znalosti, ale hlavně zkušenosti. Dotace z Evropské unie mají, tak zvaně v malíčku. Nejsou pro ně neznámými slovy, například strukturální fondy, realizace v čase, publicita, monitorovací zprávy, indikátory plnění projektu. Upozorní Vás na možná rizika. Ale hlavně Vás zastoupí v  administrativní práci, která Vás po dobu čerpání finančních prostředků bude skutečně velmi obtěžovat a zatěžovat!