Zemní práce

Naši zkušení pracovníci realizují tyto zemní práce:

  • provádění výkopů a násypů
  • odvoz na skládku a skládkování