Služby

Firma REAL - speciální stavební práce, s.r.o. přispívá ke zlepšení kvality komunikací poskytováním následujících služeb a prací:

 • výstavba a oprava chodníků, skladových ploch, hřišť a parkovišť
 • pokládka dlažby, obrubníků a betonářské práce
 • hutnění podkladních vrstev
 • kalové zákryty typu slurry-seal na asfaltové vozovky
  • penetrační makadam
  • opravy vozovek penetračním způsobem (tlaková metoda)
  • obnovy povrchu vozovek udržovacími nátěry z asfaltu
 • udržovací a zdrsňovací asfaltové nátěry
 • udržovací a zdrsňovací emulzní nátěry
  • obnovy povrchu vozovek udržovacími nátěry z kationaktivní emulze
  • výsprava lokálních poruch kationaktivní emulzí
  • výsprava výtluků obalovanou drtí
  • spojovací postřik z asfaltu
  • čištění vozovek (samosběr)
  • mytí vozovek (vysokotlak)
  • zemní práce, nákladní doprava
 • provádění zimní údržby vozovek
 • svislé dopravní značení s osazením
 • zajištění vodorovného dopravního značení
 • dodávka nově vyrobených dopravních značek a konstrukcí k dopravním značkám (sloupky, patky a objímky)

Dodávky, ostatní služby

 • kationaktivní asfaltová emulze pro kalové zákryty
 • kationaktivní asfaltová emulze pro nátěry
 • kationaktivní asfaltová emulze pro výspravu
 • obalovaná drť za studena
 • obalovaná drť za tepla

Moderní technologie, strojní vybavení a mnohaleté zkušenosti jsou zárukou kvalitních služeb, které našim zákazníkům nabízíme.

Na konkrétní práce , dodávky a služby bude provedena odpovídající cenová nabídka dle rozsahu a náročnosti provedení.