O společnosti

Společnost REAL - speciální stavební práce, s.r.o. sídlí ve městě Chrudim a byla založena začátkem roku 1996, kdy se transformovala z firmy Marek Tkáčik, která od dubna roku 1994 prováděla souvislé opravy komunikací a příslušenství studenou i teplou technologií. Tyto práce byly v minulosti prováděny Správou a údržbou silnic.

V současnosti je hlavním zaměřením činnosti firmy REAL - speciální stavební práce, s.r.o. oprava komunikací, čištění komunikací, údržba silnic, zimní údržba a zemní práce. Naše firma se stará o zlepšení vzhledu a bezpečnosti všech typů vozovek, chodníků a zpevněných ploch. Speciální silniční práce zajišťují zkušení odborníci, kteří mají s výrobou dlouholeté zkušenosti.

Souvislá péče o stávající komunikace nabývá v poslední době na svém významu, neboť v souvislosti s rozvojem naší společnosti došlo k prudkému nárůstu motorizace, což s sebou nese i zvýšení poruch a závad na komunikacích.

Tyto závady a poruchy Vám pomůžou odstranit pracovníci firmy REAL - speciální stavební práce, s.r.o.