Oprava komunikací Slatiňany

Společnost REAL - speciální stavební práce, s.r.o. sídlí ve městě Chrudim a hlavní oblastí jejího působení je oprava komunikací, čištění komunikací, údržba silnic, zimní údržba a zemní práce. Oprava komunikací zahrnuje zejména výstavbu silnic a chodníků, asfaltové koberce, silniční obruby, dlažby, penetrační úpravy a konstrukční vrstvy vozovek. Naší firmou je oprava komunikací prováděna prostřednictvím moderní technologie a strojů. Výsledná oprava komunikací přispívá ke zlepšení vzhledu a bezpečnosti na vozovkách, chodnících i zpevněných plochách.

Čištění komunikací

Vedle našeho základního zaměření, kterým je oprava komunikací, se specializujeme také na čištění komunikací. Čištění komunikací provádíme vysokotlakou vodou. V rámci čištění komunikací zajišťujeme také zametání vozovek tlakovým samosběrem. Čištění komunikací přispívá ke zlepšování jejich kvality a k jejich bezpečnějšímu užívání.

Údržba silnic

Další oblastí naší činnosti je údržba silnic a zimní údržba. Údržba silnic obnáší udržovací asfaltové nátěry, kalové zákryty typu Slurry seal a penetrační makadamy. Dále údržba silnic zahrnuje výspravu výtluků obalovou směsí a kamenivem s emulzí. Tato údržba silnic je prováděna tlakovou metodou.

Zimní údržba

Mezi služby naší společnosti patří i zimní údržba. Nabízená zimní údržba zahrnuje posyp vozovek inertním i chemickým materiálem. Dále je zimní údržba realizována pluhováním vozovek a obnáší také úklid a odvoz sněhu.

Zemní práce

Naše firma se specializuje také na zemní práce. Mezi zemní práce, které poskytujeme, patří provádění výkopů a násypů. Zemní práce zahrnují rovněž odvoz na skládku a skladování.